Regels en voorschriften

Gedragsregels DESS voor de sporters/ouder(s)/verzorger(s).
Algemeen:

1) Zorg dat je op tijd bent voor de les. Neem de tijd om je om te kleden zodat de les op tijd kan beginnen.

2) Gedraag je correct en netjes tegenover de leiding, assistenten en groepsgenoten.

3) Ga respectvol met anderen en andermans spullen om.

Veiligheid:

1) Doe actief mee tijdens de warming-up. Dit is erg belangrijk om blessures te voorkomen.

2) Draag tijdens de les geen sieraden. Dit voorkomt verwondingen.

3) Draag gepaste sportkleding en sportschoenen die niet buiten de zaal om worden gedragen.

Gedrag in en om de gymzaal:

1) Laat waardevolle spullen thuis. DESS is niet aansprakelijk bij eventuele diefstal.

2) Zorg dat de gymzaal en kleedruimte netjes blijven.

3) Het is de ouders niet toegestaan om zich tijdens de les in de kleedruimte te begeven.

Lidmaatschap:
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te worden doorgeven
voor 1 juli