Wie zijn wij

Hier willen wij ons voorstellen, wij zijn een groep vrijwilligers die naast onze baan en gezin gemotiveerd zijn om de vereniging te laten draaien.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging en bestaat op dit moment uit ouders van leden. Zij is belast met de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur bestaat ten minste uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur bepaalt het dagelijkse beleid van de vereniging. Bestuursleden treden af en worden her- of gekozen op de Algemene ledenvergadering.

Voorzitter:
Antoinette van Westen
email: info@sportvereniging-dess.nl

Secretaris:
Yaniaka Mol
Email: secretariaat@sportvereniging-dess.nl

Penningmeester:
Remco Vriend
Email: penningmeester@sportvereniging-dess.nl

Ledenadministratie:
Paula van Veen
Email: ledenadministratie@sportvereniging-dess.nl

Algemene bestuursleden:
Marc Scheffer
Email: technischedienst@sportvereniging-dess.nl