Recreanten gym

Gymles en de opvoeding

De gymles kan worden gezien als een schakel in de opvoeding die niet mag ontbreken. Uw kind leert tijdens de les onder meer hoe kleine opdrachten uitgevoerd moeten worden. Daarnaast komen het inschatten van afstand, diepte, hoogte en verte aan de orde. In de ontmoeting met andere kinderen, leert uw zoon of dochter hoe rekening met elkaar moet worden gehouden en dat je op je beurt moet wachten. Daar komen dan ook nog andere dingen bij, zoals het zingen in een kring.
Bewegen zal uw kind alleen maar meer zelfvertrouwen geven.

Spelen is leren

Het taalgevoel bij een peuter/kleuter is nog in ontwikkeling; dus begrippen als: over de bank en onder de rekstok door, zijn op jonge leeftijd nog onbekende begrippen. Door beweging komen de begrippen echter tot leven. Sommige kinderen zullen eerst ‘de kat uit de boom kijken’, maar na een tijdje vanzelf mee gaan doen. De kinderen zullen elkaar daarin ook stimuleren

Ontwikkeling

Peuters/Kleuters zijn nog volop in ontwikkeling en vinden het meestal heerlijk om te klimmen, klauteren, rollen enzovoort. Op deze leeftijd staat het ontdekken en ervaren van de mogelijkheden die ze hebben met hun lichaam centraal. Al spelend oefenen kleuters de hele dag hun lijf. “Kijk eens wat ik kan” of “Ik kan al huppelen”. Ze hebben er veel plezier in en vinden steeds weer nieuwe dingen uit. Kleutergym stimuleert op een veilige en leuke manier de ontwikkeling van deze jonge kinderen.

Beweging

Tijdens de lessen doen de kinderen nieuwe ervaringen op waarbij erop gelet wordt dat alle aspecten van de motorische ontwikkeling aan bod komen. Er worden spelletjes gedaan waarbij de grondvormen van bewegen centraal staan zoals; springen, zwaaien, duikelen, gooien, klimmen, balanceren, dansen etc. In verschillende aanbiedingsvormen met zowel groot als klein materiaal leren de kleuters zo hun evenwicht te bewaren, krijgen inzicht in ruimte, afstand en snelheid. Daarnaast is gym belangrijk, omdat de kinderen hun energie erin kwijt kunnen.

Samen spelen

De meeste kinderen vinden het heerlijk om te klimmen en te klauteren, te hollen op de bank te rollen of te springen. Spelen en in beweging zijn is belangrijk voor kleuters. De meeste ouders begrijpen ook dat bewegen belangrijk is en zullen hun peuter of kleuter daarvoor ruimte en gelegenheid geven. Helaas is lang niet overal voldoende speelruimte voor de kinderen. Door druk verkeer, kleine huizen en tekort aan speelzalen krijgen kinderen soms weinig kans om zich lekker uit te leven. Dat is onder andere één van de redenen waarom wij speciaal iets organiseren voor kleuters in de vorm van kleutergym.
Het leuke aan een gymnastiekgroepje voor kleuters is, dat ze samen met anderen bewegen. Ze ontmoeten daar niet alleen klasgenootjes maar ook andere kinderen uit de buurt. Ze leren rekening te houden met elkaar (pas beginnen als je aan de beurt bent) en elkaar te helpen bij bepaalde situaties.

Zelfvertrouwen

Uw zoon of dochter kan onder veilige omstandigheden allerlei moeilijke dingen proberen. Als het uiteindelijk lukt om met touwen te zwaaien, te klauteren over een hindernis en een koprol te maken dan zal uw kind daar trots op zijn. Uw zoon of dochter wordt in het begin veelal onder begeleiding uitgedaagd om moeilijke situaties aan te gaan waarbij eventuele angsten kunnen worden overwonnen. Van daaruit wordt gestimuleerd dat uw zoon of dochter steeds meer zelfstandig te werk gaat. Uw kind wil het vaker doen en zal steeds meer vertrouwen in zichzelf krijgen