GALM 55+

Galm 55+ is een sportstimuleringsstrategie voor senioren, staat voor; Groninger Actief Leven Model. GALM onderscheidt zich van andere bewegingsstimuleringsstrategie door:

  • zich specifiek te richten op sportief niet actieve senioren (55-65 jaar)
  • aan te haken bij de specifieke wensen van de doelgroep
  • de deelnemers langdurig te begeleiden en te stimuleren
  • het (her)winnen van plezier in sportieve activiteiten centraal te stellen

Waarom GALM?

Een vijftal overwegingen hebben geleid tot de ontwikkeling van de GALM-strategie. Het betreft de omvang van de bewegingsarmoede onder senioren, de toename van het aantal senioren in onze samenleving, sportieve activiteiten in relatie tot fitheid en gezondheid, motorische fitheid en veroudering en de constatering dat het veranderen van gedrag een langdurig en moeizaam proces is.

Kijk voor meer informatie eens opĀ www.galm.nl